Get Adobe Flash player

DOBRE BO KRAŚNICKIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza jest inicjatorem zorganizowania konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” skierowanego do właścicieli firm i  gospodarstw rolnych zarejestrowanych w naszym mieście i powiecie. Dzięki niemu lokalne produkty będą miały szansę na lepszą i skuteczniejszą promocję lokalnych produktów. Konkurs został zorganizowany przy współudziale lokalnych samorządów. Duże zrozumienie istoty konkursu było ze strony Starosty Kraśnickiego i Burmistrza Miasta Kraśnik. Spójne działania obu samorządów i Kraśnickiej Izby Gospodarczej, były drogą do sukcesu.

W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kraśnik poświęconej tematyce gospodarczej, KIG przekonywała lokalnych polityków, o konieczności powołania Biura Promocji Produktu Lokalnego.
Biuro będzie promowało Miasto Kraśnik i Powiat kraśnicki, poprzez promocję kraśnickich firm. Tak powstała idea Konkursu. Konkurs ma za zadanie promocję oferty lokalnego biznesu i przekazanie mieszkańcom naszego regionu, że nie tylko ogólnopolskie czy światowe marki oferują wartościowe produkty. Dobre są także te miejscowe.       W Kraśniku i okolicznych gminach mamy wielu bardzo dobrych przedsiębiorców, którzy funkcjonują nie tylko na rynku lokalnym, ale także ogólnopolskim i światowym

Zgodnie z regulaminem:.

1. Celem Konkursu jest wyróżnianie dobrych firm i producentów rolnych zarejestrowanych na terenie powiatu kraśnickiego oraz promowanie i wspieranie konkurencyjności rynkowej ich najwyższej jakości produktów i usług.

2.Uczestnikami Konkursu mogą być producenci (w tym producenci rolni), i usługodawcy
 ( w tym handel i usługi pokrewne)  zwani dalej zgłaszającymi, których produkty/usługi zostały zgłoszone i zatwierdzone do Konkursu przez Radę Konkursu powołaną  przez Organizatora  zwaną dalej RADĄ

.3. Szczegółowej oceny dopuszczenia do konkursu na podstawie odpowiedniej Karty  Producenta, Produktu lub Usługi dokonują Członkowie Komisji  Ocen (min 3 osoby powołani przez Radę Konkursu)

.4. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach :Firmy (podmioty gospodarcze w tym producenci towarów i usług, firmy handlowe sklepy, hurtownie zakłady gastronomiczne itp.,  gospodarstwa rolne i producenci  rolni ).Produkty  jako wytwory działalności gospodarczej kierowane do obrotu rynkowego. Usługi, jako wytwory  pożytecznej działalności zarobkowej nie związane z pracą produkcyjną, np. serwis, porady, doradztwo, rzemieślnicze,  usługi dla klientów itp., oraz w  kategorii dla Sfery Usług Publicznych, a także Kategorii Specjalnej dla firm spoza powiatu, jednak o szczególnym znaczeniu dla rozwoju powiatu Kraśnickiego.

5. Nagrodą Główną  dla wyłonionych  w konkursie laureatów jest  przyznanie Godła „DOBRE BO KRAŚNICKIE 2013” – rozpatrywane  i przyznawane w każdej kategorii konkursowej – producentowi, produktowi, lub usłudze,  który/a spełni wg oceny Kapituły Godła kryteria najwyższych standardów jakościowych.

  

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej 

Wiesław Michałowski 

 

 faksymilka michalowski


 

Organizator:                       Współorganizatorzy:            Patronat naukowy:  
Herb promocyjny100                      Powiat Krasnik100   Hajduboszormeny100   KIG100            UMCS200

Serwis jest częścią portalu http://krasnik.pl/                                                                                                Copyright © 2013 by Urząd Miasta Kraśnik